Zasady polityki prywatności

Administratorem danych osobowych jest administrator serwisu wishsurfing.pl czyli Fundacja Dziecięca Fantazja z siedzibą przy ul. gen. L. Kickiego 1, 04-373 Warszawa, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168783, NIP: 951-20-82-106, REGON: 015524993.

Można kontaktować się z nami wysyłając nam wiadomość e-mail lub na adres korespondencyjny:

Fundacja Dziecięca Fantazja
ul. Tytoniowa 22
04-228 Warszawa

Serwis będzie się kontaktować z Darczyńcą przez Fundację Dziecięca Fantazja, wykorzystując adres-email identyfikujący Darczyńcę w Serwisie lub korzystając z innych danych kontaktowych, o ile zostaną nam przekazane.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy informacje i treści, przekazane przez Darczyńcę podczas korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez wypełnianie formularzy, przy wykorzystaniu innych narzędzi dostępnych w Serwisie, poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego.

W momencie przekazania wpłaty na zbiórkę, przetwarzamy imię i nazwisko (pseudonim) oraz adres e-mail i nr konta Darczyńcy. Wykorzystujemy też pliki cookies i podobne technologie.

RODO

Administratorem danych osobowych serwisu wishsurfing.pl jest Fundacja Dziecięca Fantazja, dlatego zapraszamy do zapoznania się z polityką RODO tutaj.

Komu udostępniamy dane osobowe Darczyńcy?

Dane Darczyńcy pozostają w bazie Fundacji Dziecięca Fantazja i nie są dalej udostępniane.

Twoje uprawnienia

Darczyńca ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Darczyńca ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli Darczyńca uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z przepisami prawa, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.