Czarek
Czarek

Sprzęt do integracji sensorycznej

Cezary Paluch • 4 lata
Starogard Gdański • Pomorskie
Choroba: Autyzm

Cezary urodził się zdrowy pomimo komplikacji okołoporodowych. Niestety, około pierwszego roku życia u chłopca zaczęły pojawiać się niepokojące objawy, a także regres w rozwoju. W wieku 3 lat, po konsultacji w specjalistycznej placówce, stwierdzono u niego autyzm.

Z powodu nieneurotypowości Cezary ma zakłócone zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zaburzenia i stereotypowość zachowań oraz trudności z integracją wrażeń zmysłowych. Duży problem stanowi u chłopca brak mowy. Nasz Podopieczny nie jest w stanie werbalnie wyrażać swoich myśli czy odczuć, więc pozostaje mu pokazywanie gestami. Chłopiec jest w terapii logopedycznej i walczy o to, by móc rozwinąć swoją komunikację. Cezary potrzebuje również wielu innych zajęć usprawniających i wspomagających, żeby pracować m.in. nad wybiórczością pokarmową, epizodami agresji czy zaburzeniami sensorycznymi.

Naszemu Podopiecznemu przydałby się specjalistyczny stożek, a także dyski sensoryczne. Sprzęt uzupełniłby domową terapię Cezarego, co stymulowałoby jego dalszy rozwój i pozwoliłoby na osiąganie kolejnych postępów.

710 zł 64% 1 100 zł
Do osiągnięcia celu 390 zł
lub dodaj kwotę do koszyka marzeń
PLN
Do koszyka
Dziękuję! Wesprzyj również inne dzieci...

Już wsparli

Basia Janusz S.
200 zł
Asia/Basia
150 zł
Agnieszka D
20 zł
Zosia D
50 zł
Patrycja Syntek
20 zł
Ania A
50 zł
B.M.
100 zł
Iwona Murawska
20 zł
Kuba
100 zł

Wesprzyj udostępniając zbiórkę