× Zbiórka zakończona. Ten cel już został osiągnięty, ale możesz wesprzeć inne dziecko!
Igor
Igor

Fotel KOKON

Igor Berhard • 9 lat
Kobyłka • Mazowieckie
Choroba: Autyzm, niepełnosprawnośc intelektualna

U Igorka w listopadzie 2018 roku zdiagnozowano autyzm atypowy. U chłopca stwierdzono także niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim i zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Dodatkowo nasz Podopieczny ma trudności ruchowe przejawiające się obniżonym napięciem mięśniowym, problemami z koordynacją oraz płynnością i precyzją ruchów. Zmaga się również za burzeniami integracji sensorycznej i dużą wybiórczością pokarmową. Igor jest diagnozowany i leczony w poradni genetycznej pod kątem łamliwego chromosomu X . Istnieje także podejrzenie, że chłopiec może chorować na martwice jałową kości. Według najnowszych badań w Poradni Genetycznej Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, u Igorka stwierdzono patogenny wariant w genie SYNGAP1 i rozpoznano zespół MRD5 – Encefalopatia epileptyczna i rozwojowa związana z SYNGAP1 G40.4

Igorek potrzebuje stałej opieki, uczęszcza do przedszkola Integracyjnego, ale spędza w nim tylko 4-5 godzin dziennie. Z powodu słabej odporności ma jednak dużo nieobecności, co utrudnia mu budowanie relacji z innymi dziećmi.

Dużą część swojego czasu chłopiec spędza na zajęciach usprawniających. Kilka razy do roku wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne, które generują dodatkowe wydatki. Poza systematyczną rehabilitacją Igor wymaga specjalistycznego zaopatrzenia w postaci butów ortopedycznych z wkładką supinującą, ortez, maty sensorycznej, wałków i piłek do ćwiczeń w domu.

Mimo swoich chorób Igorek jest dzieckiem wesołym, pogodnym i chętnie ćwiczy z rehabilitantami. Chłopiec marzył o konsoli do gier i niedawno ją otrzymał. Teraz najbardziej ucieszyłby się z fotelu typu KOKON. Nasz Podopieczny uwielbia się huśtać, więc taki fotel byłby idealnym prezentem dla niego. Igorek zyskałby swoje własne miejsce, gdzie mógłby odpoczywać i się wyciszyć.

900 zł 100% 900 zł
Cel osiągnięty!
Jolanta Kostromska
352 zł
Anonimowy Darczyńca
20 zł
Anonimowy Darczyńca
30 zł
Monika Kosowska
20 zł
Marzena Syta
50 zł
Łuki Em
50 zł
Magda
50 zł
Damian Berhard
8 zł
Anonimowy Darczyńca
20 zł
Helena
300 zł

Wesprzyj udostępniając zbiórkę